Harmonogram realizacji

Realizacja projektu - Start: 03/09/2012, Zakończenie: 30/09/2014

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu