Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Harmonogram realizacji

Realizacja projektu - Start: 03/09/2012, Zakończenie: 30/09/2014

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu