Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cele i zakładane rezultaty

Projekt ma na celu demonstrację nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych. 

Cele projektu

 • Efektywne wdrożenie alternatywnej i technicznie wykonalnej innowacyjnej metody poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych.
 • Potwierdzenie pozytywnego wpływu miękkiego i super miękkiego kwasowania na chłonność warstwy złożowej wód geotermalnych w warunkach rzeczywistych.
 • Rozpowszechnienie informacji o dostępności i wynikach stosowania alternatywnej i tańszej metody poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych.

 Rezultaty realizacji projektu

 • Liczba poprawnie wdrożonych i zademonstrowanych prototypów – 1 szt.
 • Stopień poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych – 10%
 • Liczba zorganizowanych konferencji – 1 szt.
 • Liczba publikacji – 6 szt.
 • Liczba konsultacji z interesariuszami – 4 szt.
 • Liczba odbiorców publikacji/broszur – 1.000 osób
 • Liczba publikacji o charakterze technicznym – 6 szt.
 • Liczba odwiedzin strony projektu – 15 tys. odsłon
 • Udział w wydarzeniach związanych z działaniami sieciowymi – 4 szt.
 • Redukcja emisji CO2 - 500 Mg/rok
 • Redukcja zużycia paliwa w wyniku realizacji projektu – 400 000 m3/rok.

 Oprócz opisanych rezultatów realizacji projektu wyrażonych ilościowo pojawią się również następujące korzyści społeczno-ekonomiczne:

  • możliwość wykorzystania zebranych doświadczeń i wiedzy do realizacji wdrożeń o charakterze produkcyjnym:
   • wykorzystanie demonstrowanej technologii w formie produkcyjnego wdrożenia,
   • wykorzystanie w projekcie rewitalizacji ciepłowni geotermalnej znajdującej się w Stargardzie Szczecińskim, która borykała się z identycznymi problemami dotyczącymi chłonności złoża oraz korozji obiegu geotermalnego,
   • wykorzystanie w innych projektach budowy zakładów geotermalnych na terenie województwa,
  •   perspektywa dalszego rozwoju działalności naukowo-badawczej związanej z energią geotermalną,  
  •  popularyzacja wiedzy na temat Gminy Pyrzyce oraz możliwości wykorzystania dostępnych na jej terenie źródeł energii odnawialnej.