Październik 2014

Analiza przeprowadzonych ankiet wśród mieszkańców gminy Pyrzyce, przed i w trakcie projektu, wykazała duże zainteresowanie Geotermią Pyrzyce. Wielu respondentów wyraziła chęć odwiedzenia naszych obiektów. Okazuje się, że mieszkańcy o nas wiedzą, ale niekoniecznie są zorientowani jak zakład wygląda od środka i jak to się z tym „ciepłem” dzieje.

Od miesiąca października 2014 r. rozpoczęliśmy intensywną kampanię informacyjną wśród najmniejszych obywateli naszego regionu. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem. Odwiedziły nas przedszkolaki z pyrzyckich przedszkoli oraz uczniowie szkoły podstawowej/ Przedszkole Publiczne nr 4, Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach/