Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Marzec 2015

Wśród uczniów z Zespołu Szkół w Barwicach, zaangażowanych w projekt „Europe- Energy By Nature” z programu Erasmus+, najbardziej zainteresowana naszym projektem SMK była grupa zajmująca się energią geotermalną. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż wiedzę, którą zdobyli podczas odwiedzin naszej Geotermii, wykorzystają podczas wyjazdowego spotkania projektowego w Turcji.

http://www.barwice.szkola.pl/