Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Listopad - Grudzień 2014

Odnawialne źródła energii stały się „trendy”, są tematem do dyskusji, przedmiotem konkursów a nawet zajęć w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wykorzystując fakt posiadania jednego z takich źródeł, zaplanowaliśmy cykl spotkań z uczniami tychże szkół w ramach kampanii promującej nasz projekt SMK. Z naszych propozycji skorzystały szkoły gminy Pyrzyce, ale i szkoły z innych gmin powiatu pyrzyckiego i sąsiednich powiatów.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pyrzycach

 

 

Po terenie zakładu oprowadziła nas pani Anetta Głuchowska – Masłyk , która w ciekawy sposób zapoznała nas z zasadami wytwarzania ciepła ze źródła geotermalnego oraz sposobem wykorzystania wód geotermalnych.” – tak opisują wrażenia uczniowie Ośrodka na swojej stronie internetowej

http://www.soswpyrzyce.pl/index.php/component/content/article/45-z-zycia-szkoly/230-wycieczka-do-geotermii-w-pyrzycach.html

 

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Warnicach

 

W grudniu uczniowie klas II i III Gimnazjum im. Noblistów Polskich z Warnic uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników Geotermii Pyrzyce.

 

Informacja na stronie szkoły: http://gimwarnice.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=25#gallery/25

 

Zespół Szkół w Lipianach

Dzięki gościnności pracującej tam załogi, nasza młodzież dowiedziała się, w jaki sposób wykorzystuje się gorące wody z wnętrza Ziemi, zwiedziła ciepłownię oraz brała udział w ciekawych konkursach.” Relację z odwiedzin można w całości przeczytać na stronie szkoły:

http://www.zs-lipiany.pl/index.php/264-cieplo-z-wnetrza-ziemi

 

Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

 

Uczniowie gorzowskiej szkoły odwiedzając Pyrzycka Geotermię mieli sprecyzowany cel:

Celem wycieczki było wzbogacenie procesu kształcenia z zakresu optymalnego wykorzystania układu geotermalnego, jak również kształtowanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w celupozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii i zoptymalizowanie gospodarki cieplnej.” 

 

 

 

 

 

http://zsegw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462:lekcja-w-ciepowni-geotermalnej-w-pyrzycach&catid=53:teletronik&Itemid=166