Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Październik 2015

Prezes Geotermii Pyrzyckiej Stanisław Kulik oraz Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji "Mayors’ Geothermal Club" w Budapeszcie w dniach 8-9 października.

Konferencja skierowana była do gmin, organizacji oraz firm zainteresowanych rozwojem ciepłownictwa opartego na źródłach geotermalnych. Zostały podczas niej zaprezentowanie najnowsze technologie wykorzystania geotermii, przykłady wykorzystania energii geotermalnej dla ciepłownictwa na poziomie lokalnym. Spotkanie to miało również na celu ułatwienie nawiązania kontaktów pomiędzy gminami a firmami oferującymi usługi wdrażania ciepłownictwa opartego na geotermii. 

 

Poza planowanymi panelami konferencji, nie obyło się bez dwustronnych dyskusji między uczestnikami. Była to samoistna okazja do zaprezentowania efektywności nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód termalnych wprowadzonej w Geotermii Pyrzyckiej, na podstawie rezultatów i testów instalacji supermiękkiego kwasowania.