Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Goście z Niemiec w Geotermii

 

W tym roku zorganizowaliśmy na terenie Geotermii wiele spotkań z grupami szkolnymi, ale również zainteresowaliśmy efektami projektu – osoby dorosłe. Była ku temu okazja podczas Pyrzyckich Spotkań z Folklorem w czerwcu tego roku. Gościliśmy wówczas grupę z Niemiec.

Z wielkim zainteresowaniem nasi goście obejrzeli nie tylko cały zakład, ale sprzęt, zdjęcia archiwalne i metody pracy przy super miękkim kwasowaniu. Było to ciekawe, tym bardziej, że nasi sąsiedzi zza Odry, znali również instalacje geotermalne z Niemiec i innych krajów. Prezentowany był także krótki film, przeźrocza, zorganizowaliśmy zawody rodzinne i poczęstunek. Goście zapowiedzieli kolejną wizytę, przy okazji przyjazdu do Pyrzyc.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W lipcu natomiast gościliśmy w Geotermii grupę pracowników Niemieckiego Czerwonego Krzyża ze Schwedt, którzy także z zainteresowaniem obejrzeli i zapoznali się z funkcjonowaniem instalacji geotermalnej oraz z efektami wdrożonego projektu Life+.