Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instalacje do SMK

  • DSC00056

Pompa dozująca kwas
  • DSC00057

Zasobnik kwasu solnego wraz z pompą dozującą kwas
  • DSC00061

Pompa dozująca dyspergator
  • DSC00058

Elektrody pomiarowe
  • DSC00059

Urządzenie do odczytu danych pomiarowych
  • DSC00064

Układ pomiarowy
  • DSC00063

Układ pomiarowy
  • DSC00062

Urządzenie do zdalnego przekazu pomiarów