Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nowy Prezes Zarządu

 

 Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Geotermia Pyrzyce z dnia 21 marca br. - Pan Bogusław Zieliński, objął funkcję Prezesa Zarządu.

 Pan Zieliński pracuje w pyrzyckiej ciepłowni od stycznia 1995 r., wcześniej jako Główny Mechanik, następnie jako Kierownik Projektu, współfinansowanego z programu Life+ i NFOŚiGW w Warszawie, który polegał na demonstracji nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych i potwierdzeniu pozytywnego wpływu metody super miękkiego kwasowania na chłonność otworów.