Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budowa nowego odwiertu BT-1 bis

 

Od marca prowadzone są prace przy budowie nowego otworu geotermalnego, GT-1 bis. To już piąty otwór, ten będzie pełnił funkcję wydobywczego. Pozostałe , które funkcjonują ponad 25 lat, posłużą, jako otwory chłonne.

 Spółka planuje zakończenie prac na koniec września tego roku. Jest to pierwszy otwór geotermalny w Pyrzycach, który zaprojektowany został, jako odwiert kierunkowy, w bezpośrednim sąsiedztwie GT-1. Odległość od tego otworu będzie wynosiła 15 metrów. Aby uniknąć wzajemnego oddziaływania złóż, GT-1 Bis, został zaprojektowany jako kierunkowy - do głębokości 1645 m.p.p.t. Otwór posiada trajektorię typu „S”, a taki rodzaj konstrukcji wyeliminuje wpływy na sąsiadujące z nim odwierty GT-1 i GT-3. Krzywienie otworu wykonane jest na głębokości 300 m.p.p.t., natomiast odejście na głębokości docelowej wyniesie 750 m. Wydajność otworu obliczono na maksimum 170 m3/h, co jest wystarczające do uzyskania nawet 65% produkcji ciepła z odnawialnego źródła energii, jakim jest geotermia.

 Pyrzycki system pięciu otworów geotermalnych, pozwoli na niezawodną produkcję energii cieplnej z OZE i docelowo, obok metody Super Miękkiego Kwasowania, stosowanego od 2012 roku na układzie geotermalnym, również nowy odwiert poprawi efektywność wykorzystania wód geotermalnych - na wiele kolejnych dekad.

 

Anetta Głuchowska-Masłyk