Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nagroda w Brukseli - 31.05.2015 r. relacja foto


Z rąk przedstawiciela Komisji Europejskiej – 31 maja, gratulacje i nagrodę odebrał pan Bogusław Zieliński – Kierownik Projektu. Na gali w siedzibie KE, obecni byli również – przedstawiciel firmy Archico ze Szczecina - pan Krzysztof Stępniewski oraz pan Marcin Kulik-tłumacz.