Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

W czasie V Kongresu Geotermalnego, który odbył się w Mszczonowie w dniach 10-13 października 2016 r. , spółka Geotermia Pyrzyce, została uhonorowana Medalem  PSG im. Erazma Syksta.

To ważne wyróżnienie dla Geotermii, zwłaszcza, że jest odznaczeniem przyznawanym osobom oraz firmom szczególnie zasłużonym dla rozwoju geotermii w Polsce.

W kongresie wzięło udział ponad 160 uczestników, wśród nich firmy oraz ośrodki naukowe i badawcze. Podczas obrad wygłoszonych zostało kilkadziesiąt referatów, padło wiele ważnych wniosków i inicjatyw, w kierunku popularyzacji odnawialnych źródeł energii, jakimi są wody geotermalne. Pyrzycką Geotermię reprezentowała pani Anetta Głuchowska-Masłyk - prokurent.

Wieloletnie doświadczenia Spółki, zwłaszcza w zakresie innowacji i metod rozwiązywania problemów technicznych, spotkało się z dużym uznaniem grona uczestników Kongresu.  

Podczas sesji, z okazji 10 lecia PSG, uroczyście wręczono honorowe medale. Pyrzycka Geotermia znalazła się, w towarzystwie Geotermii Uniejów, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie.

Jest to dla nas zaszczytne uhonorowanie ponad 20 letniej pracy.

 

 

AGM