Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Super miękkie kwasowanie

 

Geotermia Pyrzyce sp. z o.o. jest prekursorem wykorzystania odnawialnego źródła energii – wody termalnej. Niemal od 20 lat produkuje i sprzedaje energię cieplną mieszkańcom Pyrzyc, zakładom produkcyjnym, usługowym i innym jednostkom. Uzyskuje w ponad 50% układ geotermalny do produkcji ciepła, dzięki udoskonaleniu metody eliminowania kolmatacji (zatykania się) otworów zatłaczających, którymi schłodzona woda, wraca do górotworu.

 

Zobacz więcej