Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

The project schedule

The realization of the project- Start: 03/09/2012, Ending: 30/09/2014

Material and financial schedule of the project