Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dzień Ziemi w Geotermii

Co roku odwiedza nas wiele dzieci oraz dorosłych. Nie tylko w czasie roku szkolnego. Tym razem, była również dobra okazja, by zaprezentować dorobek Geotermii i efekty naszych prac w zrealizowanym projekcie, finansowanym z Life+ w latach 2012-2014. O poprawie działania układu geotermalnego, o zaletach odnawialnego źródła energii, można pisać rozprawy, ale najlepiej dociera obraz i słowo. Tym bardziej, że naszymi gośćmi byli uczniowie z klas czwartych, Szkoły Podstawowej w Pyrzycach. Grupy dzieci oprowadzała pani Anetta Głuchowska-Masłyk. W czasie prezentacji multimedialnej, uczniowie dowiedzieli się o zasadzie działania i historii Geotermii. Była też wiosenna, ekologiczna krzyżówka oraz zawody na świeżym powietrzu. Dzieci otrzymały upominki z logo Geotermii, funduszu Life + i NFOŚiGW, które przypominają o efektach projektu, którego celem była poprawa i optymalizacja funkcjonowania układu geotermalnego. Niektórzy uczniowie zaskoczyli nas niemałą wiedzą na ten temat. Być może w przyszłości, zastąpią nas w pracy, kiedy wejdą w dorosłe życie.

AGM