Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Installations SMK

  • DSC00056

Acid dosing pump
  • DSC00057

Hydrochloric acid reservoir and acid dosing pump
  • DSC00061

Dispersant dosing pump
  • DSC00058

Measurement electrodes
  • DSC00059

Device for measuring data read
  • DSC00064

Measuring system
  • DSC00063

Measuring system
  • DSC00062

Device for remote transmission of measurement