Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Events

maj 2014

Prowadzimy kampanię informacyjną o projekcie, wśród mieszkańców Pyrzyc i gości odwiedzajacych miasto. Rozdzajemy nie tylko matetriały (ulotki), ale też odpowiadamy na pytania, bo wiele osób jest zaskoczonych wynikami prowadzonych działań i efektów poprawy chłonności otworów zatlaczających w Geotermii. Nasi mieszkańcy liczą, że wprowadzdenie na stałe super miękkiego kwasowania pozowli na wyeliminowanie, w duzej części kosztów zużycia gazu do produkcji, ale również zainteresuje inwestorów walorami pyrzyckiej solanki.

 • maj1
 • maj2
 • maj3
 • maj4
 • maj5
 • maj6

kwiecień 2014

Na łamach lokalnej prasy, w Pulsie Powiatu i Gazecie Ziemi Pyrzyckiej, pojawiły się artykuły o prowadzonej edukacji ekologicznej i kamanii informacyjnej o projekcie, realizowanym w Geotermii.

Pyrzycka Geotermia zaprasza na godzinę z ekologią

Materiały do edukacji ekologicznej udostępnił nam WFOŚiGW w Szczecinie, a prezentacja odbywa się również w sali konferencyjnej Geotermii. Ale to nie koniec! Geotermia realizuje projekt finansowany z funduszu Life + i NFOŚiGW w Warszawie, dotyczy on poprawy chłonności otworów geotermalnych. Jest to unikalna metoda super miękkiego kwasowania, która pozwoli nie tylko dalej efektywnie korzystać z wód termalnych do produkcji ciepła, ale będzie służyć innym ciepłowniom geotermalnym w Europie. Dzięki niej, mamy nadzieję na tańsze ciepło w Pyrzycach, po zakończeniu projektu. Więcej informacji na stronie www.acidizing.com.pl.

Zapraszam nauczycieli, młodych pasjonatów ekologii, biologii, chemii i wszystkiego co niesie pozytywną energię, do zwiedzenia Geotermii. Wizyta u nas jest bezpłatna. Zgłoszenia wycieczek, grup szkolnych, ale także tych młodszych predszkolaków oraz dorosłych, przyjmuję pod numerem telefonu 91 5702 796 lub mailem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Zapraszam wiosną i do zobaczenia!

Anetta Głuchowska-Masłyk

(fragment artykułu z Gazety Ziemi Pyrzyckiej nr 4/272)

 • kw1
 • kw2

25.10.2013 r.

Kolejna konferencja prasowa, poświęcona projektowi.

Stanisław Kulik Prezes Zarządu powiedział na konferencji, zorganizowanej w siedzibie Geotermii :

Mówiąc bardzo prosto, chodzi o to, by jak najdłużej można było zatłaczać z powrotem do ziemi solankę, którą wydobywamy, do ogrzania wody na powierzchnię. Jesteśmy dziś jedyną w Polsce Geotermią, która zatłacza z powrotem do ziemi 100% solanki. Dlatego projekt jest tak ważny dla naszej Geotermii, gdybyśmy nie podjęli się realizacji projektu, to w przyszłości ze względu na zatykanie się otworów, a co za tym idzie większe zużycie gazu do podgrzania wody, cena energii cieplnej mogłaby wzrosnąć nawet o 30%.

Anetta Głuchowska-Masłyk, analityk danych zabrała również głos:

By lepiej rozpoznać wiedzę o Geotermii i realizowanym przez nas projekcie wśród mieszkańców gminy Pyrzyce, przeprowadziliśmy ankietę, dzięki temu mamy materiał do analiz na przyszłość. Mamy już wstępne wnioski i będziemy je sukcesywnie realizować, tak by świadomość tego czym jest Geotermia i co robimy by była coraz większa. W tym miejscu dziękuję wszystkim pyrzyckim mediom za współpracę w promocji wiedzy o naszej firmie, a szczególnie Telewizji Kablowej AURA, Którą 22% respondentów wskazało jako podstawowe źródło informacji o Geotermii.

 • pazdz1
 • pazdz2

---------------

Archiwum

------------

 • nowickawanda1

The opportunity for a short presentation of the project Life +, conducted by the Geothermal Pyrzyce was meeting at the time of the Project Nawigracje in the Congress of Women in Czarnocin and open daycare Kopice (woj.zachodniopomorskie).
Our data analyst in the project Anetta Głuchowska-Masłyk - with Wicemarszłek Diet Mrs. Wanda Nowicka.

 • ziel5

Propagation methods of returning absorption geothermal wells to the general public, as well as knowledge of the effective use of the LIFE + for innovative concepts is vital local and regional authorities.
Knowledge and experience in the field of super-soft acidizing will serve in the future as other installations of this type in Poland and Europe.

 • zieloni

 Chair of the Green Party Agnieszka Cone stresses the importance of renewable energy in the finalization of the RES Act.
 • IV-Oglnopolski-Kongres-Geotermalny-2013

IVNational Geothermal Congress 2013