Projekt nr LIFE11 ENV/PL/000447/1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego
dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Super soft acidizing

The method of soft- and super soft acidizing consist in cleaning of the injection wells. The project assumes the integration of the soft acidizing method with the innovative super soft acidizing method. The task of the super soft acidizing method will be maintaining the constant chemical properties of geothermal waters, which are favorable for absorption and circulation of geothermal deposit. The working of the demonstration installation will be resulting in elimination the colmotation of deposit layer in injection wells.

 

See more